Správa nemovitostí

Našim nájemníkům poskytujeme veškeré služby
spojené se správou nemovitostí.

MČ Praha 3

Správu a údržbu bytů ve vlastnictví MČ Praha 3, správu a údržbu nebytových prostor
ve vlastnictví MČ Praha 3 a také činnosti spojené s privatizací.

 • Vedení evidence bytů a ostatních jednotek, vedení přehledu uživatelů těchto jednotek a účelu jejich využití
 • Zajištění dodávek tepla, elektrické energie, plynu, teplé a studené vody
 • Zajištění úklidu a osvětlení společných prostor domu
 • Zajištění odvozu domovního odpadu
 • Zajištění provozu výtahu
 • Zajištění provádění revizí dle legislativy včetně BOZP a PO
 • Jednání a vyřizování běžných záležitostí s vlastníky jednotek, případně nájemnci
 • Informování vlastníka o pohybu nájemců v nájemních jednotkách
 • Zajišťování havarijních oprav, drobné údržby a oprav ve společných prostorách domu po dohodě s vlastníkem
 • Umožňování prohlídek nájemních jednotek uchazečům o nájem na základě pokynů vlastníka

Správa zbytkového majetku

Správa a údržba bytů ve vlastnictví společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.


 • Vedení evidence bytů a ostatních jednotek, vedení přehledu uživatelů těchto jednotek a účelu jejich využití
 • Zajištění dodávek tepla, elektrické energie, plynu, teplné a studené vody
 • Zajištění provádění revizí dle legislativy včetně BOZP a PO
 • Jednání a vyřizování běžných záležitostí s vlastníky jednotek
 • Umožňování prohlídek nájemních jednotek uchazečům o nájem na základě pokynů představenstva

Výběrová řízení

Máme nové výběrové řízení na pronájem bytu Byt 3+1 Praha 3 Žižkov
V případě zájmu vyplňte následující formulář - ke stažení zde:
Přihlášku do výběrového řízení zasílejte pouze formou vyplněného a podepsaného přiloženého formuláře, zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., Olšanská 7/2666, Praha 130 00 v zalepené obálce označené nápisem "VŘ - Kunešova 2"Vedoucí
oddělení

Zde naleznete kontakt
na vašeho technika

Další služby