O společnosti

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3

SZM MČ Praha 3 byla založena a zapsána do obchodního rejstříku 18. února 2009. Hlavním cílem společnosti byla správa bytových jednotek vlastněných SZM, které se všechny nacházejí v oblasti Jarova.
Od 1.1.2017 společnost převzala správu bytových a nebytových jednotek MČ Praha 3, vedení účetnictví vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 3, rozvíjí projekty v oblasti IT a správy veřejných prostranství.

Statutární a kontrolní orgány společnosti


Předseda: RNDr. Jan Materna, Ph.D.
Místopředseda: Michal Konvička
Člen: Ing. Jan Vokál
Člen: Mgr. Martina Chmelová
Člen: Ing. Robert Kufa, Ph.D.Člen: Mgr. Robert Pecka
Člen: Zdeněk Čihák
Člen: Mgr. Jan Huňka
Člen: Bc. Tomáš Kalivoda
Člen: Matej Zimák, LL.M.

Dokumenty ke stažení