Hospodářské činnosti

Připravujeme a realizujeme rozvojové projekty na území
Městské části Prahy 3

 • Antigraffiti program
  • Zajišťujeme efektivní nápravu vandalismu ve formě poškozování fasád nemovitostí, tzv. graffiti, a to od zajištění odstranění až po aplikaci antigraffiti nátěrů
  • Zajišťujeme technické, organizační a smluvní činnosti v rámci Antigraffiti programu
  • Komplexní zajištění výběru dodavatele služeb na monitoring graffiti na fasádách nemovitostí v majetku Městské části
  • Zajištění přijímání a evidence podnětů na odstranění graffiti z objektů Městské části
  • Provádění kontrol a vedení evidence provedených odstranění graffiti z domů Městské části
 • Kompostéry
  • V rámci předcházení vzniku komunálních odpadů zajišťujeme distribuci domácích kompostérů, které na základě smlouvy o výpůjčce a následném darování poskytuje Městská část
  • Zajišťujeme technické, organizační a smluvní opatření tohoto Operačního programu životního prostředí
  • Zajišťujeme evidenci přihlášek žadatelů o poskytnutí kompostérů, přípravu smluv a dodávku včetně následné kontroly po dobu provozu projektu
 • Chodníkový program
  • Zajišťujeme realizaci obnovy povrchu chodníků, které jsou v majetku hl. m. Prahy na území Městské části Praha 3
  • Zajišťujeme technické, organizační a smluvní činnosti v rámci Chodníkového programu
  • Provádíme monitoring stavu chodníků a vytváříme evidenci chodníků, vyžadujících opravu
  • Koordinujeme ve spolupráci s Technickou správou komunikací a.s. jednotlivé subjekty, které se účastní procesu rekonstrukce chodníků v památkové zóně a ochranném pásmu památkové zóny
 • Garáže Biskupcova
  • V rámci celého objektu připravujeme možnosti rozšíření účelu s cílem podpory začínajících projektů, tzv. start-upů
 • Údržba spravovaných prostranství
  • Zajišťujeme údržbu uzavřených vnitrobloků a pozemků pro Městskou část
  • Zajišťujeme údržbu vybraných ploch pro Městskou část
  • Zajišťujeme úklid farmářského tržiště na nám. Jiřího z Poděbrad
 • Mobilní aplikace MČ Praha 3
  • Zajistili jsme vytvoření mobilní aplikace pro městskou část a zajišťujeme její servisní podporu
  • Mobilní aplikace MČ Praha 3 je oficiální mobilní aplikací městské části a poskytuje služby, které občanům usnadní kontakt s úřadem a informuje o aktuálním dění v Městské části
  • Mobilní aplikace má za funkce prezentovat informace administrované redakčním systémem, prezentovat informace z externích kanálů, zajišťuje administraci a registraci uživatelů, spravuje a vyhodnocuje ankety, umožňuje reportovat závady a rezervovat termín návštěvy na příslušném odboru úřadu městské části Praha 3
 • Dotační software
  • Zajistili jsme poskytování informačního systému pro správu dotací pro Městskou část Praha 3
  • Informační systém umožňuje správu dotačních titulů vyhlašovaných Městskou částí a sběr žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci těchto dotačních titulů včetně poskytování technické podpory pro tento systém
 • Datové propojení budov
  • Zpracovali jsme studii proveditelnosti systémového řešení komunikační datové infrastruktury Městské části Praha 3
  • Provedli jsme analýzu možností a náročnosti propojení jednotlivých subjektů pod Městskou částí
  • Navrhli jsme koncept celého řešení jednotlivých etap, včetně technického provedení a odhadu ceny
 • eTrojka
  • Zpracovali jsme studii proveditelnosti vytvoření moderního ekosystému, který by propojoval funkce identifikátoru, věrnostního programu a peněženky pro občany Městské části
  • Na základě studie realizujeme projekt, který má ambici zvýšit komfort občanů a poskytnout jim unikátní přidanou hodnotu a zároveň umožní MČ Praha zefektivnit a centralizovat systémy stravování, školní docházky a další systémy provozované městskou částí a jejími příspěvkovými organizacemi
  • Cílem je vytvoření ekosystému karet, případně jiných identifikačních prvků umožňujících občanům čerpat výhody plynoucí z dlouhodobého pobytu na městské části Praha 3 a z využívání služeb dostupných na Praze 3 a to jak služeb poskytovaných MČ a jejími příspěvkovými organizacemi, tak třetími stranami.
 • SARAP
  • Zajišťujeme dodání řešení přístupových systémů pro sportovní a rekreační areál na Pražačce
  • Zajišťujeme hardware a softwarové vybavení platebních a pokladních systémů

Kontakty


Senior project manager,
oddělení rozvojových
činnostíDalší služby