Správa veřejného prostranství

Realizujeme úklid a údržbu pozemků svěřených
Městskou částí Praha 3

  • zajišťujeme údržbu uzavřených vnitrobloků a pozemků pro MČ
  • zajišťujeme údržbu vybraných ploch pro MČ
  • zajišťujeme úklid farmářského tržiště na nám. Jiřího z Poděbrad
  • zajišťujeme distribuci kompostérů pro MČ vč. smluv s tím spojených
  • zajišťujeme t.č. mapování objektů MČ z důvodu plánovaného odstraňování graffiti nátěrů

Kontakty


Vedoucí,
oddělení správy
veřejného prostranství


Chcete ekologicky zužitkovat (rozložitelné) zbytky z domácnosti či zahrady? Máte k dispozici pozemek v Praze 3? Právě Vám Městská část Praha 3 nabízí k bezplatnému užívání domácí kompostéry pořízené v rámci dotace.


Program v současné době úspěšně probíhá a nyní zbývá už jen 19 ks kompostérů o objemu 650 litrů, tak na nic nečekejte a přihlaste se do projektu!

Usnesením Rady městské části Prahy 3 č. 4/29 ze dne 20. 6. 2017 přešla realizace projektu na Správu zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. O kompostér mohou požádat občané, ale i SVJ a společnosti. Podrobné informace naleznete na stránkách Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. – www.szmpraha3.cz

Vyplněné a podepsané přihlášky můžete zaslat poštou nebo e-mailem na adresu Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., Olšanská 2666/7, Praha 3, e-mail: podatelna@szmpraha3.cz nebo zanést na podatelnu společnosti.

Tak neváhejte a kompostujte!

Přihlášku naleznete zde


Další služby