Správa veřejného prostranství

Realizujeme úklid a údržbu pozemků svěřených
Městskou částí Praha 3

  • Zajišťujeme údržbu uzavřených vnitrobloků a pozemků pro MČ
  • Zajišťujeme údržbu vybraných ploch pro MČ
  • Zajišťujeme úklid farmářského tržiště na nám. Jiřího z Poděbrad
  • Zajišťujeme distribuci kompostérů pro MČ vč. smluv s tím spojených
  • Zajišťujeme t.č. mapování objektů MČ z důvodu plánovaného odstraňování graffiti nátěrů

Kontakty


Vedoucí,
oddělení správy
veřejného prostranství

Další služby