IT služby

Rozvíjíme IT služby pro MČ Praha 3 a její občany.

Připravujeme projekty v oblasti informačních technologií pro MČ Praha 3:
1Studie proveditelnosti projektu Zbudování IT infrastruktury mezi institucemi MČ
2Studie proveditelnosti projektu Karta občana

Zajišťujeme provoz informačních systémů Sportovního a rekreačního areálu Pražačka
Zajišťujeme provoz systému pro správu dotací a grantů MČ Praha 3


Kontakty


Vedoucí,
oddělení IT

Další služby